Photography

Jef Paepen
Akkerstraat 62
2990 Wuustwezel
België / Belgium

Info@jefpaepen.be
www.jefpaepen.be

T. +32 3 699 79 57
M. +32 497 222 181

Galerie Baudelaire
Plantin en Moretuslei 119
2140 Antwerpen / Antwerp
België / Belgium

info@galeriebaudelaire.be
www.galeriebaudelaire.be

T. +32 3 227 26 40
M. +32 478 393 180

” L’ immortel appetit du beau a toujours trouvé sa satisfaction ”
Charles Baudelaire

ENG

Jef Paepen is an autonomous Belgian photographer who – despite his photography training – describes himself as an autodidact.

He works in a studio, mainly creating portraits and conceptual images, which focus on intimacy and sensitivity, as represented by the shape of the naked body which he uses to symbolize purity. This ties in well with personal values such as simplicity and honesty.

His oeuvre, expressed in various photo projects, clearly requires deeper investigation. He produces contemporary, characteristic stories with an inner life. He stimulates our emotions with a visual language, which is filled with lyrical alienation.

The layering of images testify to an exceptional depth. After all, the aesthetic nudes with their delicate forms of expression incite the spectators to reflection and force us to think about the interaction between human relationships and our condition humaine.

Jef Paepen’s work has been featured in various magazines and photo books and has been shown in galleries and at photography and art festivals / events, both nationally as internationally.

His photo books  “Le goût de l’éternel”  and  “Transiency”  are both published by Voetnoot Publishers Amsterdam / the Netherlands

NL

Jef Paepen is een autonome Belgische fotograaf die zich –  ondanks zijn fotografieopleiding –  als autodidact omschrijft.

In de fotostudio creëert hij voornamelijk portretten en conceptuele beelden. In een poëtische vormgeving focust hij op intimiteit en gevoeligheid, verzinnebeeld door de zuivere vorm van het naakte lichaam dat hij gebruikt als een symbool van puurheid.

Het sluit goed aan bij persoonlijke waarden als eenvoud en eerlijkheid.

Zijn oeuvre  dat zich veruitwendigt in diverse fotoprojecten vraagt duidelijk om een diepere inkijk, vooral omdat het intens gevoelsleven van de auteur een belangrijke determinerende factor is. Hij prikkelt onze emoties met een beeldtaal, gevuld met lyrische vervreemding.

De gelaagdheid van beelden getuigen van een uitzonderlijke diepte. De esthetische naakten zetten met hun delicate uitdrukkingsvormen immers de toeschouwers aan tot reflectie en dwingen ons na te denken over de interactie tussen menselijke relaties en onze condition humaine.

Werk van Jef Paepen is opgenomen in verscheidene tijdschriften en fotoboeken en was te zien in galeries en op foto- en kunstfestivals in binnen- en buitenland. In zowel solo- als groepstentoonstellingen

Zijn fotoboeken “Le goût de l’éternel” en “Transiency”  zijn uitgegeven door Uitgeverij Voetnoot Publishers Amsterdam / Nederland.